อีมิแน้นท์

คุณสมบัติเฉพาะรุ่น (EMINENT) ชนิดติดผนัง R - 32

ยี่ห้อ รุ่น ขนาด BTU ราคาขายรวมติดตั้ง
เครื่องปรับอากาศ  อีมิแน้นท์  (EMINENT) ชนิดติดผนัง R - 32
น้ำยา R-32 AFG09 / WFG09 9,000 14,900
AFG12 / WFG12 12,000 15,900
AFG18 / WFG18 18,000 24,900
AFG24 / WFG24 24,000 31,900