บริการ

ค่าติดตั้ง แอร์บ้าน แบบติดผนัง

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อแถม สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000 3,000 4 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
12,000 3,500 4 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
18,000 4,000 4 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
24,000 5,000 4 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบติดผนัง (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
9,000 350 บาท 70 บาท 300 บาท 450 บาท
12,000 450 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
18,000 500 บาท 90 บาท 300 บาท 450 บาท
24,000 550 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท
9,000 350 บาท 70 บาท 300 บาท 450 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบติดผนัง (ท่อบริษัท)

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อแถม สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
9,000 3,500 4 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
12,000 4,000 4 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
18,000 4,500 4 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
24,000 5,500 4 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
รางครอบท่อ เมตรละ 300 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ ตั้งแขวน (ท่อบริษัท)

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อแถม สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
13,000 4,500 5 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
18,000 - 30,000 5,500 5 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
32,000 - 38,000 6,000 5 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
44,000 - 60,000 6,500 5 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
รางครอบท่อ เมตรละ 300 บาท

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ ตั้งแขวน (คิดเพิ่มเมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
13,000 400 บาท 60 บาท 300 บาท 450 บาท
18,000 - 30,000 500 บาท 70 บาท 300 บาท 450 บาท
32,000 - 38,000 600 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
44,000 - 60,000 700 บาท 90 บาท 300 บาท 450 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อแถม สายไฟ เบรกเกอร์ การเดินท่อ รับประกัน
13,000 6,000 5 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
18,000 - 30,000 7,000 5 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
32,000 - 38,000 8,000 5 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน
44,000 - 60,000 9,000 5 เมตร 15เมตร 1 ชุด หุ้มเทปพันท่อ 90 วัน

ค่าติดตั้งส่วนที่เกินมาตรฐาน แอร์แบบ สี่ทิศทาง Cassette Type (คิดเพิ่ม เมตรละ)

ขนาดบีทียู ท่อน้ำยา สายไฟ รางครอบท่อ กรีดปูนฝังท่อ
13,000 400 บาท 70 บาท 300 บาท 450 บาท
18,000 - 30,000 500 บาท 80 บาท 300 บาท 450 บาท
32,000 - 38,000 600 บาท 90 บาท 300 บาท 450 บาท
44,000 - 60,000 700 บาท 100 บาท 300 บาท 450 บาท

ค่าติดตั้ง แอร์เฉพาะคอยล์เย็น

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ
9,000 - 18,000 2,200 4 เมตร 15 เมตร
21,000 - 28,000 2,500 4 เมตร 15 เมตร
29,000 - 36,000 2,700 4 เมตร 15 เมตร
37,000 - 44,000 3,000 4 เมตร 15 เมตร
45,000 - 60,000 3,700 4 เมตร 15 เมตร

ค่าติดตั้ง แอร์เฉพาะคอยล์ร้อน

ขนาดบีทียู ราคา/บาท ท่อน้ำยา สายไฟ
9,000 - 18,000 2,500 4 เมตร 15 เมตร
21,000 - 28,000 2,700 4 เมตร 15 เมตร
29,000 - 36,000 3,000 4 เมตร 15 เมตร
37,000 - 44,000 3,500 4 เมตร 15 เมตร
45,000 - 60,000 4,200 4 เมตร 15 เมตร

ค่าบริการล้างแอร์ติดผนัง

ลำดับ รายการ ราคา รับประกัน ระยะเวลา
1 ขนาด 9,000-12000 BTU 700 30 วัน 1 ชั่วโมง
2 ขนาด 18,000 - 24,000 BTU 900 30 วัน 1 ชั่วโมง
3 ขนาด 28,000 - 36,000 BTU 1200 30 วัน 1.5 ชั่วโมง
4 ขนาด 38,000 - 44,000 BTU 1500 30 วัน 1.5 ชั่วโมง
5 ขนาด 48,000 - 60,000 BTU 1800 30 วัน 2 ชั่วโมง

ค่าล้างแอร์แบบเปลือย - แขวนในฝ้าเพดาน

ลำดับ รายการ ราคา รับประกัน ระยะเวลา
1 ขนาด 12,000 - 25,000 BTU 1,200 30 วัน 1 ชั่วโมง
2 ขนาด 26,000 - 44,000 BTU 1,400 30 วัน 1.5 ชั่วโมง
3 ขนาด 45,000 - 60,000 BTU 1,500 30 วัน 1.5 ชั่วโมง

ค่าบริการล้างแอร์แบบติดหน้าต่าง (วินโด้)

ลำดับ รายการ ราคา รับประกัน ระยะเวลา
1 ขนาด 12,000 - 25,000 BTU 700 30 วัน 1 ชั่วโมง
2 ขนาด 26,000 - 44,000 BTU 800 30 วัน 1.5 ชั่วโมง
3 ขนาด 45,000 - 60,000 BTU 900 30 วัน 2.5 ชั่วโมง

เงื่อนไขการทำงาน

( ล้างใหญ่ ) คอยล์เย็น ( EVAPERRATOR )
1.1 ล้างทำความสะอาดโบเวอร์ ด้วยน้ำแรงดันสูง
1.2 ล้างทำความสะอาดฟิลคอยล์ ( EVAPERRATOR ) ด้วยปั๊มแรงดันสูง
1.3 ดูดและเป่าทำความสะอาดระบบท่อน้ำทิ้งด้วย ( BLOVER )
1.4 ล้างทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศ ( FILTER )
1.5 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบและยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
1.6 ตรวจเช็ครอบความเร็วของมอเตอร์พัดลม ( FANCOLL )
1.7 ตรวจเช็คสปีดและเทอร์โมรูม

( ล้างใหญ่ ) คอยล์ร้อน ( CONDENSING UNIT )
1.8 ล้างทำความสะอาดแผงครีบตอนเดนซิ่งด้วยปั๊มน้ำแรงดันสูงและ BLOVER
1.9 ตรวจเช็คจุดต่อสายไฟภายในระบบ และยึดสกรูสายไฟให้แน่นหนา
1.10 ตรวจวัดความดันของระบบน้ำยา เช็คกำลังอัดของคอมเพลสเซอร์
1.11 ตรวจเช็คการทำงานของไทม์เมอร์ และอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทุกชนิด ของระบบคอมเพรสเซอร์

ค่าซ่อมรั่วเครื่องปรับอากาศ

ค่าซ่อมรั่วพร้อมแว็คคั่ม/เติมน้ำยาเต็มระบบ

รายการ ราคา ระยะเวลา
ขนาด 12,000 - 20,000 BTU 3,100 2 ชั่วโมง
ขนาด 25,000 - 28,000 BTU 3,300 2 ชั่วโมง
ขนาด 33,000 - 38,000 BTU 3,700 2 ชั่วโมง
ขนาด 39,000 - 48,000 BTU 4,500 2 ชั่วโมง
ขนาด 49,000 - 60,000 BTU 5,300 2 ชั่วโมง

*** พร้อมระบุตำแหน่งที่รับประกัน ที่รั่วให้เด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้นไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา ***

ค่าตัดระบบทั้งชุดนำเข้าบริษัทเพื่อตรวจรอยรั่ว

กรณีซ่อมรั่วหาแผลรั่วไม่เจอ ต้องตัดมาหาที่บริษัท

รายการ ราคา ระยะเวลา
ขนาด 12,000 - 20,000 BTU 4,000 3 ชั่วโมง
ขนาด 25,000 - 28,000 BTU 4,200 3 ชั่วโมง
ขนาด 33,000 - 38,000 BTU 4,800 3 ชั่วโมง
ขนาด 39,000 - 48,000 BTU 5,200 3 ชั่วโมง
ขนาด 49,000 - 60,000 BTU 6,000 3 ชั่วโมง

*** พร้อมระบุตำแหน่งที่รับประกัน ที่รั่วให้เด่นชัด พร้อมเปลี่ยนไดเออร์กรองความชื้นไล่ระบบ/แว็คคั่ม/เติมน้ำยา ***

ค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์

อัตราค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์
ระบบโรตารี่ คอมเพรสเซอร์ มิตซูบิชิ SCI เปลี่ยนใหม่ / พร้อมแว็คคั่ม

รายการ ราคา รับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 12,500 BTU 7,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 16,000 BTU 8,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 18,000 BTU 10,200 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 20,000 BTU 10,500 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 25,000 BTU 12,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 32,000 BTU 13,200 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 35,000 BTU 13,700 30 วัน 3 ชั่วโมง

อัตราค่าบริการเปลี่ยนคอมเพรสเซอร์์
คอมเพรสเซอร์ SCROLL เปลี่ยนใหม่ / พร้อมแว็คคั่ม / เติมน้ำยาเต็มระบบ

รายการ ราคา รับประกัน ระยะเวลา
ขนาด 12,500 BTU 7,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 16,000 BTU 8,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 18,000 BTU 10,200 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 20,000 BTU 10,500 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 25,000 BTU 12,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 33,000 BTU 13,200 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 35,000 BTU 14,200 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 38,000 BTU 16,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 44,000 BTU 18,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 56,000 BTU 26,700 30 วัน 3 ชั่วโมง
ขนาด 60,000 BTU 29,000 30 วัน 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนรูมเทอร์โม รีโมทย์ไร้สาย พร้อมอุปกรณ์ต่าง ๆ

ลำดับ ราคา / บาท ราคา รับประกัน
1 เปลี่ยนรูปเมอร์โมแบบมีสาย 2,350 3 เดือน
2 เปลี่ยนรูปเทอร์โมแบบมีสาย – ดิจิตอล 2,770 3 เดือน
3 เปลี่ยนรีโมทย์แบบไร้สาย LCD พร้อมชุดคอนโทรล 3,300 3 เดือน
4 เปลี่ยนรีโมทแบบไร้สาย รุ่นพิเศษ 3,730 3 เดือน
5 เปลี่ยนเบรกเกอร / หรือลูกเซอร์กิส พร้อมค่าแรง 22V 1,900 3 เดือน

ค่าบริการเปลี่ยนอุปกรณ์คอมเพรสเซอร์
อัตราค่าเปลี่ยนอุปกรณ์ช่วยสตาร์ทของคอมเพรสเซอร์พร้อมอุปกรณ์

รายการ ราคา รับประกัน ระยะเวลาการทำงาน
เปลี่ยนแค๊บรันคาปาซิเตอร์ 2,390 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
แค๊บสตาร์มอเตอร์ 1,500 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
รีเลย์ 2,490 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
แม็คเนติคคอนแทร็คเตอร์ 2,350 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
แม็คเนติกคอนแทรกเตอร์ 220 โวลล์ 3 สายไม่มี OL 3,900 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
เปลี่ยนโอเวอร์โหลด 1,550 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
เปลี่ยนไทร์เมอร์ 1,950 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
สายหัวหลักคอมเพรสเซอร์ 1,200 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเซอร์ แอร์ 1 - 2 ตัน 3,200 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
เปลี่ยนไฮ / โลเพรสเซอร์ แอร์ 3 - 4 ตัน 4,200 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง

หมายเหตุ ราคาสามารถขึ้นลงได้ตามราคา ยี่ห้อ นั้น ๆ


ค่าเปลี่ยน มอเตอร์เครื่องปรับอากาศ
อัตราค่าเปลี่ยนมอเตอร์

รายการ ราคา รับประกัน ระยะเวลาการทำงาน
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น 1/10,1/20 HP 220 V 3,700 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์เย็น ( วอลไทล์ ) โดยทั่วไป 3,900 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/8 HP 220V. 3,100 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/4 HP 220V. 3,400 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/3 HP 220V. (สเป็ค) 3,900 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอยล์ร้อน 1/2 HP 220V. (สเป็ค) 4,700 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์ร้อน ไม่เกิน 3 ตัน 1,900 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
เปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็น แบบแอร์ตั้งแขวนทั่วไป 2,500 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
ค่าเปลี่ยนใบพัดพัดลมคอยล์เย็นแบบแอร์ติดผนัง ทั่วไป 2,500 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง
ค่าเปลี่ยนมอเตอร์คอลย์ร้อน ขนาด 9000 - 18000 BTU 2,600 30 วัน 2 - 3 ชั่วโมง

ค่าเปลี่ยนโครงคอลย์เย็นแบบตั้งแขวน

ขนาดบีทียู ราคา รับประกัน หมายเหตุ
ขนาด 9,000 - 12000 BTU 7,200 30 วัน
ขนาด 18,000 - 20,000 BTU 8,200 30 วัน
ขนาด 25,000 - 28,000 BTU 10,200 30 วัน
ขนาด 30,000 - 38,000 BTU 13,200 30 วัน
ขนาด 44,000 BTU 14,200 30 วัน

ค่าเปลี่ยนโครงคอลย์ร้อนแบบแขวน

ขนาดบีทียู ราคา รับประกัน หมายเหตุ
ขนาด 9,000 - 12000 BTU 8,700 30 วัน
ขนาด 18,000 - 24,000 BTU 9,700 30 วัน
ขนาด 25,000 - 28,000 BTU 11,700 30 วัน
ขนาด 30,000 - 36,000 BTU 13,200 30 วัน
ขนาด 38,000 - 42,000 BTU 14,200 30 วัน
ขนาด 44,000 - 48,000 BTU 16,200 30 วัน
ขนาด 56,000 - 60,000 BTU 17,200 30 วัน

เงื่อนไขการติดตั้งเครื่องปรับอากาศ

เงื่อนไขในการติดตั้งเครื่องปรับอากาศฟรี

1.ท่อน้ำยา 4 เมตร

2. เบรกเกอร์ 1 ชุด


3. สายไฟ 15 เมตร

4. ท่อน้ำทิ้ง 5 เมตร

อุปกรณ์เสริมในการติดตั้ง


** ถ้าไม่เกินจากทางร้านแถมให้ ทางร้านจะไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่ม ทั้งสิ้น **

แต่ถ้าในกรณีที่ลูกค้ามีส่วนเกิน ต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม มีราคาดังนี้

1. ท่อน้ำยาเกิน 9,000 BTU – 12,000 BTU คิดค่าใช้จ่าย 390 บาท/เมตร

2. ท่อน้ำยาเกิน 18,000 BTU- 24,000 BTU คิดค่าใช้จ่าย 490 บาท/เมตร

3. สายไฟเกิน คิดเมตรละ 50 บาท

4. ท่อน้ำทิ้งเกิน คิดเมตรละ 20 บาท

5. รางครอบท่อเกิน คิดเมตรละ 300 บาท

6. ตัวต่อรางครอบท่อ คิดตัวละ 180 บาท

7. ขาแขวนคอมเพรสเซอร์ อันละ 500 บาท